Psalmi 143

1 (Un psalm al lui David.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ți urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta!
2 Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.
3 Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ: mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme.
4 Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu.
5 Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale.
6 Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. – (Oprire)
7 Grăbește de m-ascultă, Doamne! Mi se topește duhul: nu-mi ascunde fața Ta! Căci aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă!
8 Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul.
9 Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.
10 Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!
11 Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
12 În bunătatea Ta, nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău.