Psalmi 149

1 Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!
2 Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!
3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu harpa!
4 Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i.
5 Să salte de bucurie credincioșii Lui, îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor!
6 Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, și sabia cu două tăișuri, în mâna lor,
7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele;
8 să lege pe împărații lor cu lanțuri, și pe mai marii lor, cu obezi de fier,
9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!