Psalmi 24

1 (Un psalm al lui David.) Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!
2 Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri.
3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? –
4 Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.
5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.
6 Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. – (Oprire)
7 Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! –
8 „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
9 Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! –
10 „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oștirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire)