Psalmi 26

1 (Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire.
2 Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima!
3 Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, și umblu în adevărul Tău.
4 Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5 Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi.
6 Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne,
7 ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale.
8 Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul în care locuiește slava Ta.
9 Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge,
10 ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită!
11 Eu umblu în neprihănire; izbăvește-mă și ai milă de mine!
12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.