Psalmi 30

1 (Un psalm. O cântare pentru sfințirea Casei Domnului, făcută de David.) Te înalț, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine.
2 Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, și Tu m-ai vindecat.
3 Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă.
4 Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!
5 Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața, veselia.
6 Când îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”
7 Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezaseși pe un munte tare… dar Ți-ai ascuns fața, și m-am tulburat.
8 Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului, zicând:
9 „Ce vei câștiga dacă-mi verși sângele și mă cobori în groapă? Poate să Te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta?
10 Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”
11 Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie,
12 pentru ca inima mea să-Ți cânte, și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda!