Psalmi 47

1 (Către mai marele cântăreților. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateți din palme toate popoarele! Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4 El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubește. – (Oprire)
5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.
6 Cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați Împăratului nostru, cântați!
7 Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântați o cântare înțeleaptă!
8 Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt și mai presus de orice.