Psalmi 48

1 (O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.) Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.
2 Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.
3 Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.
4 Căci iată că împărații se adunaseră: doar au trecut împreună,
5 au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă.
6 I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.
7 Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarsis.
8 Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuie pe vecie. – (Oprire)
9 Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
10 Ca și Numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.
11 Se bucură muntele Sionului și se înveselesc fiicele lui Iuda de judecățile Tale.
12 Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile,
13 priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei.
14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.