Psalmi 81

1 (Către mai marele cântăreților. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui Asaf.) Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov!
2 Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din lăută!
3 Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre!
4 Căci aceasta este o Lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.
5 El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului… Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut: –
6 „I-am descărcat povara de pe umăr, și mâinile lui nu mai țin coșul.
7 Ai strigat în necaz, și te-am izbăvit; ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. – (Oprire)
8 Ascultă, poporul Meu, și te voi sfătui; Israele, de M-ai asculta!
9 Niciun dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!
10 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului; deschide-ți gura larg, și ți-o voi umple!”
11 Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat.
12 Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, și au urmat sfaturile lor.
13 O! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile Mele!
14 Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor;
15 cei ce urăsc pe Domnul L-ar linguși, și fericirea lui Israel ar dăinui în veci.
16 L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă.