Psalmi 87

1 (Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.) Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți:
2 Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov.
3 Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)
4 Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” –
5 Iar despre Sion este zis: „Toți s-au născut în el”, și Cel Preaînalt îl întărește.
6 Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire)
7 Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt în Tine.”