Psalmi 96

1 Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!
2 Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!
3 Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
4 Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii.
5 Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
6 Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.
7 Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste!
8 Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui!
9 Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!
10 Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește! De aceea lumea este tare și nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11 Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie
13 înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, și popoarele, după credincioșia Lui.