Psalmi 99

1 Domnul împărățește: popoarele tremură; El șade pe heruvimi: pământul se clatină.
2 Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele.
3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt!
4 Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea! Tu întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecată în Iacov.
5 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!
6 Moise și Aaron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, și El i-a ascultat.
7 El le-a vorbit din stâlpul de nor; ei au păzit poruncile Lui și Legea pe care le-a dat-o El.
8 Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor.
9 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!