Proverbe 11

1 Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
2 Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți.
3 Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea.
4 În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic; dar neprihănirea izbăvește de la moarte.
5 Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui.
6 Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor.
7 La moartea celui rău, îi piere nădejdea, și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită.
8 Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, și cel rău îi ia locul.
9 Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință.
10 Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură; și când pier cei răi, toți strigă de veselie.
11 Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. –
12 Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. –
13 Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. –
14 Când nu este chibzuință, poporul cade; dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. –
15 Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit. –
16 O femeie plăcută capătă cinste, și cei asupritori capătă bogăție. –
17 Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. –
18 Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
19 Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. –
20 Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuți.
21 Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată.
22 Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. –
23 Dorința celor neprihăniți este numai bine; dar așteptarea celor răi este numai mânie. –
24 Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; și altul, care economisește prea mult, nu face decât să sărăcească. –
25 Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el. –
26 Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. –
27 Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. –
28 Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. –
29 Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept! –
30 Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. –
31 Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău și păcătos!