Proverbe 16

1 Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. –
2 Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. –
3 Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. –
4 Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
5 Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. –
6 Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea, și prin frica de Domnul se abate de la rău. –
7 Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. –
8 Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate. –
9 Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. –
10 Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. –
11 Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui. –
12 Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. –
13 Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților, și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. –
14 Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie s-o potolească. –
15 Seninătatea feței împăratului este viața, și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
16 Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului! –
17 Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale. –
18 Mândria merge înaintea pieirii, și trufia merge înaintea căderii. –
19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei mândri. –
20 Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. –
21 Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. –
22 Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23 Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. –
24 Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. –
25 Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. –
26 Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. –
27 Omul stricat pregătește nenorocirea, și pe buzele lui este ca un foc aprins.
28 Omul neastâmpărat stârnește certuri, și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. –
29 Omul asupritor amăgește pe aproapele său și-l duce pe o cale care nu este bună. –
30 Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul. –
31 Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. –
32 Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. –
33 Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.