Proverbe 18

1 Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. –
2 Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. –
3 Când vine cel rău, vine și disprețul; și odată cu rușinea, vine și ocara. –
4 Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci; izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge întruna. –
5 Nu este bine să ai încredere în fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. –
6 Vorbele nebunului aduc ceartă, și gura lui înjură până stârnește lovituri. –
7 Gura nebunului îi aduce pieirea, și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. –
8 Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor. –
9 Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. –
10 Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. –
11 Averea este o cetate întărită, pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt. –
12 Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. –
13 Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea. –
14 Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? –
15 O inimă pricepută dobândește știința, și urechea celor înțelepți caută știința. –
16 Darurile unui om îi fac loc și-i deschid intrarea înaintea celor mari. –
17 Cel care vorbește întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt și-l ia la cercetare. –
18 Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici.
19 Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. –
20 Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură.
21 Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mânca roadele. –
22 Cine găsește o nevastă bună găsește fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul. –
23 Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. –
24 Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. –