Proverbe 19

1 Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun. –
2 Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. –
3 Nebunia omului îi sucește calea, și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. –
4 Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. –
5 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, și cel ce spune minciuni nu va scăpa. –
6 Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. –
7 Toți frații săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. –
8 Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul; cine păstrează priceperea, găsește fericirea. –
9 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, și cel ce spune minciuni va pieri. –
10 Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. –
11 Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. –
12 Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, și bunăvoința lui este ca roua pe iarbă. –
13 Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna. –
14 Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. –
15 Lenea te cufundă într-un somn adânc, și sufletul molatic suferă de foame.”
16 Cine păzește porunca, își păzește sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. –
17 Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti binefacerea. –
18 Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. –
19 Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa; căci, dacă-l scoți din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta. –
20 Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor! –
21 Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. –
22 Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. –
23 Frica de Domnul duce la viață, și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. –
24 Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. –
25 Lovește pe batjocoritor, și prostul se va face înțelept; mustră pe omul priceput, și va înțelege știința. –
26 Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. –
27 Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. –
28 Un martor stricat își bate joc de dreptate, și gura celor răi înghite nelegiuirea. –
29 Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, și loviturile pentru spinările nebunilor. –