Proverbe 22

1 Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. –
2 Bogatul și săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul.
3 Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. –
4 Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. –
5 Spini și curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. –
6 Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
7 Bogatul stăpânește peste cei săraci, și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. –
8 Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, și nuiaua nelegiuirii lui este gata. –
9 Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. –
10 Izgonește pe batjocoritor, și cearta se va sfârși, neînțelegerile și ocările vor înceta. –
11 Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. –
12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. –
13 Leneșul zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliță!” –
14 Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
15 Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
16 Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. –
17 Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților, și ia învățătura mea în inimă. –
18 Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. –
19 Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. –
20 N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări,
21 ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
22 Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23 Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. –
24 Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie,
25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. –
26 Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
27 Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? –
28 Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au așezat părinții tăi. –
29 Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.