Proverbe 27

1 Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. –
2 Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale.
3 Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. –
4 Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –
5 Mai bine o mustrare pe față, decât o prietenie ascunsă. –
6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. –
7 Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. –
8 Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său.
9 Cum înveselește untdelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. –
10 Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. –
11 Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima, și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. –
12 Omul chibzuit vede răul și se ascunde; dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. –
13 Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. –
14 Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineață este privită ca un blestem. –
15 O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie, și o nevastă gâlcevitoare sunt totuna.
16 Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține untdelemnul în mâna dreaptă. –
17 După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. –
18 Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui, și cine-și păzește stăpânul va fi prețuit. –
19 Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. –
20 După cum Locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. –
21 Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului: aceea este bunul nume pentru un om. –
22 Pe nebun chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. –
23 Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale.
24 Căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. –
25 După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă, și ierburile de pe munți sunt strânse. –
26 Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, și țapii pentru plata ogorului;
27 laptele caprelor ți-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, și pentru întreținerea slujnicelor tale.