Proverbe 28

1 Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. –
2 Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuie. –
3 Un om sărac care apasă pe cei obijduiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. –
4 Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el. –
5 Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. –
6 Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite. –
7 Cel ce păzește Legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. –
8 Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci. –
9 Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. –
10 Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. –
11 Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. –
12 Când biruie cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. –
13 Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. –
14 Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire. –
15 Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. –
16 Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. –
17 Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. –
18 Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. –
19 Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. –
20 Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. –
21 Nu este bine să cauți la fața oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. –
22 Un om pizmaș se grăbește să se îmbogățească, și nu știe că lipsa va veni peste el. –
23 Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decât cel cu limba lingușitoare. –
24 Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. –
25 Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. –
26 Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. –
27 Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. –
28 Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulțesc. –