Proverbe 29

1 Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. –
2 Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. –
3 Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipește averea. –
4 Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. –
5 Cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. –
6 În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. –
7 Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. –
8 Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. –
9 Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. –
10 Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. –
11 Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. –
12 Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. –
13 Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi.
14 Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. –
15 Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. –
16 Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. –
17 Pedepsește-ți fiul, și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. –
18 Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzește Legea! –
19 Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. –
20 Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. –
21 Slujitorul pe care-l răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. –
22 Un om mânios stârnește certuri, și un înfuriat face multe păcate. –
23 Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. –
24 Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. –
25 Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. –
26 Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.
27 Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.