Ieremia 47

1 Iată cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia cu privire la filisteni, înainte ca faraon să bată Gaza:
2 Așa vorbește Domnul: „Iată, se ridică niște ape de la miazănoapte, cresc ca un râu ieșit din matcă; îneacă țara și ce cuprinde ea, cetatea și locuitorii ei. Țipă oamenii și se bocesc toți locuitorii țării
3 de tropăitul copitelor cailor lui puternici, de uruitul carelor lui și de scârțâitul roților; părinții nu se mai întorc spre copiii lor, atât le sunt de slăbite mâinile,
4 pentru că vine ziua când vor fi nimiciți toți filistenii, și stârpiți toți cei ce slujeau ca ajutoare Tirului și Sidonului. Căci Domnul va nimici pe filisteni, rămășițele ostrovului Caftor.
5 Gaza a ajuns pleșuvă, Ascolanul piere cu rămășița văilor lui! „Până când îți vei face tăieturi de jale în piele? –
6 Ah! sabie a Domnului, când te vei odihni odată? Întoarce-te în teacă, oprește-te și fii liniștită! –
7 Dar cum ar putea să se odihnească, când Domnul doar îi poruncește și o îndreaptă împotriva Ascalonului și coastei mării?”