Ezechiel 23

1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2 „Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame.
3 Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor; acolo le-au fost strânse țâțele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc.
4 Cea mai mare se chema Ohola, și sora ei, Oholiba. Erau ale Mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.
5 Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni, vecinii ei,
6 îmbrăcați cu stofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călare pe cai.
7 Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toți idolii lor.
8 Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea în tinerețea ei, îi atinseseră sânul fecioresc și își vărsaseră curviile peste ea.
9 De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.
10 Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele, și pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecățile făcute de ei asupra ei.
11 Sora ei, Oholiba, a văzut lucrul acesta și a fost mai fără frâu decât ea în patima ei; și a întrecut pe sora sa în curvii.
12 Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți călare pe cai, toți tineri și plăcuți.
13 Am văzut că se spurcase, întocmai ca cea dintâi din amândouă.
14 Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de haldei zugrăviți cu culoare roșie,
15 cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toți având înfățișarea unor viteji, după felul babilonienilor, a căror țară de naștere este Haldeea; și s-a aprins după ei
16 la cea dintâi privire, și le-a trimis soli în Haldeea.
17 Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei, și apoi inima i s-a înstrăinat de ei.
18 Și când și-a dezgolit ea necurăția, și-a descoperit goliciunea, și inima Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de sora sa.
19 Dar ea și-a înmulțit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei când curvea în țara Egiptului.
20 Ea s-a aprins după niște necurați a căror carne era ca a măgarilor și a căror apropiere era ca a armăsarilor.
21 Astfel, ți-ai înnoit iarăși nelegiuirea tinereții tale, când egiptenii îți strângeau țâțele, din pricina sânului tău fecioresc.
22 De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că ațâț împotriva ta pe ibovnicii tăi de care ți-ai înstrăinat inima și-i aduc din toate părțile împotriva ta:
23 pe babilonieni și pe toți haldeii, căpitani, voievozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călare pe cai.
24 Ei vin împotriva ta cu arme, care și roți, și cu o mulțime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri înaintează din toate părțile împotriva ta. Lor le încredințez judecata, și te vor judeca după legile lor.
25 Te fac să-Mi simți gelozia, și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile, și sămânța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele, și ce-ți va mai rămâne va fi mâncat de foc.
26 Te vor dezbrăca de haine și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești.
27 Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor tale din țara Egiptului. Așa că nu îți vei mai îndrepta privirile spre ei și nu te vei mai gândi la Egipt.”
28 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăști, în mâinile acelora de care ți s-a înstrăinat inima.
29 Se vor purta cu ură cu tine; îți vor ridica toate bogățiile și te vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurățiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale.
30 Lucrurile acestea ți se vor întâmpla pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.
31 Ai mers pe calea surorii tale, de aceea și Eu îți pun potirul ei în mână.”
32 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc; vei ajunge de râs și batjocură. Încape mult în el!
33 Te vei umple de beție și durere; căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază și spaimă!
34 Îl vei bea și îl vei goli, îi vei roade cioburile și-ți vei sfâșia țâțele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.”
35 De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ți, poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale.”
36 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola și pe Oholiba? Pune-le înainte urâciunile lor!
37 Ele s-au dedat la preacurvie, și pe mâinile lor este sânge: au preacurvit cu idolii lor; și copiii pe care Mi-i născuseră i-au trecut prin foc, în cinstea lor, ca să-i mănânce!
38 Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel Sfânt în aceeași zi și Mi-au pângărit Sabatele.
39 Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în Locașul Meu cel Sfânt ca să-l spurce. Iată ce au făcut în Casa Mea.
40 Au umblat chiar după oamenii care veneau de departe, le-au trimis soli și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale;
41 ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă, pe care ai pus tămâia și untdelemnul Meu.
42 S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele; și cu mulțimea aceasta de oameni de rând au adus niște bețivi din pustiu, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor.
43 Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: „Și acum își va urma ea oare curviile, și tot vor mai veni la ea?”
44 Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
45 De aceea, oamenii fără prihană le vor osândi, cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge; căci sunt preacurve și au sânge pe mâini.”
46 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare și le voi da pradă chinului și jafului.
47 Adunarea le va ucide cu pietre și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii și fiicele lor și le vor arde casele cu foc.
48 Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară; ca toate femeile să ia învățătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!
49 Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri, și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu!”