Osea 12

1 Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit; zilnic mărește minciuna și înșelătoria; face legământ cu Asiria și duc untdelemn în Egipt.
2 Domnul este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui: îi va răsplăti după faptele lui.
3 Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi; și, în puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu.
4 S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel, și acolo ne-a vorbit Dumnezeu.
5 Domnul este Dumnezeul oștirilor; numele Lui este Domnul.
6 Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău.
7 Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele.
8 Și Efraim zice: „Cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere; și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.”
9 Și totuși, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și până acum; Eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare!
10 Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci.”
11 Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, galaadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jertfesc boi în Ghilgal: de aceea, altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor.
12 Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele.
13 Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel.
14 Efraim a mâniat rău pe Domnul: dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și-i va răsplăti ocara pe care I-a făcut-o.