Leviticul 24

1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
2 „Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat.
3 Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru care este înaintea mărturiei, în Cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat de seara până dimineața în fața Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri.
4 Să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.
5 Să iei floare de făină și să faci din ea douăsprezece turte; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă.
6 Să le pui în două șiruri, câte șase în fiecare șir, pe masa de aur curat, înaintea Domnului.
7 Peste fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului.
8 În fiecare zi de Sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legământ veșnic pe care-l vor ține copiii lui Israel.
9 Pâinile acestea să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui, și să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică.
10 Fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit.
11 Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mama sa se numea Șelomit, fata lui Dibri din seminția lui Dan.
12 L-au aruncat în temniță, până va spune Moise ce va porunci Domnul.
13 Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
14 „Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toți cei ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu pietre.
15 Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: „Oricine va blestema pe Dumnezeul lui își va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
16 Cine va blestema Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băștinaș, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.
17 Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.
18 Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viață pentru viață.
19 Dacă cineva rănește pe aproapele lui să i se facă așa cum a făcut și el:
20 frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dintre pentru dinte; să i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui său.
21 Cine va ucide un dobitoc să-l înlocuiască; dar cine va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.
22 Să aveți aceeași lege pentru străin ca și pentru băștinaș; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”
23 Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul.