Leviticul 9

1 În ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel.
2 Și a zis lui Aaron: „Ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea de tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului.
3 Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: „Luați un țap pentru jertfa de ispășire, un vițel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea de tot;
4 un taur și un berbec pentru jertfa de mulțumire, ca să-i jertfiți înaintea Domnului, și un dar de mâncare frământat cu untdelemn. Căci azi vi Se va arăta Domnul.”
5 Ei au adus înaintea Cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise; și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului.
6 Moise a zis: „Să faceți ce a poruncit Domnul; și vi se va arăta slava Domnului.”
7 Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar; adu-ți jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor; adu și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul.”
8 Aaron s-a apropiat de altar și a înjunghiat vițelul pentru jertfa lui de ispășire.
9 Fiii lui Aaron i-au adus sângele la el; el și-a înmuiat degetul în sânge, a uns coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului.
10 A ars pe altar grăsimea, rinichii și prapurul ficatului de la vițelul pentru jertfa de ispășire, cum poruncise lui Moise, Domnul.
11 Iar carnea și pielea le-a ars în foc, afară din tabără.
12 A înjunghiat apoi arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus sângele la el, și el l-a stropit pe altar de jur împrejur.
13 I-au adus și arderea de tot tăiată în bucăți, cu cap cu tot, și le-a ars pe altar.
14 A spălat măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot.
15 În urmă, a adus jertfa pentru popor. A luat țapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a înjunghiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintâi jertfă.
16 A adus apoi arderea de tot și a jertfit-o, după rânduielile așezate.
17 A adus și jertfa de mâncare, a umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de arderea de tot de dimineață.
18 A înjunghiat apoi taurul și berbecul, ca jertfă de mulțumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el l-a stropit pe altar de jur împrejur.
19 I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rinichii și prapurul ficatului;
20 au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor, și el a ars grăsimile pe altar.
21 Aaron a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului, piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise, Domnul.
22 Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât.
23 Moise și Aaron au intrat în Cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava Domnului s-a arătat întregului popor.
24 Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ.