Jesus · Bible · HTML · CSS · JS · PHP · SVG · Applications

أخبار الأيام الأول 6

1بنو لاوي جرشون وقهات ومراري.
2وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل.
3وبنو عمرام هرون وموسى ومريم. وبنو هرون ناداب وابيهو والعازار وايثامار.
4العازار ولد فينحاس وفينحاس ولد ابيشوع
5وابيشوع ولد بقّي وبقّي ولد عزّي
6وعزّي ولد زرحيا وزرحيا ولد مرايوث
7ومرايوث ولد امريا وامريا ولد اخيطوب
8واخيطوب ولد صادوق وصادوق ولد اخيمعص
9واخيمعص ولد عزريا وعزريا ولد يوحانان
10ويوحانان ولد عزريا وهو الذي كهن في البيت الذي بناه سليمان في اورشليم
11وعزريا ولد امريا وامريا ولد اخيطوب
12واخيطوب ولد صادوق وصادوق ولد شلوم
13وشلوم ولد حلقيا وحلقيا ولد عزريا
14وعزريا ولد سرايا وسرايا ولد يهوصاداق
15ويهوصاداق سار في سبي الرب يهوذا واورشليم بيد نبوخذناصّر
16بنو لاوي جرشوم وقهات ومراري.
17وهذان اسما ابني جرشوم لبني وشمعي.
18وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل.
19وابنا مراري محلي وموشي. فهذه عشائر اللاويين حسب آبائهم.
20لجرشوم لبني ابنه ويحث ابنه وزمّة ابنه
21ويوآخ ابنه وعدّو ابنه وزارح ابنه ويأثراي ابنه.
22بنو قهات عميناداب ابنه وقورح ابنه واسّير ابنه
23والقانة ابنه وابيأساف ابنه واسّير ابنه
24وتحث ابنه واوريئيل ابنه وعزّيا ابنه وشاول ابنه.
25وابنا القانة عماساي واخيموت
26والقانة. بنو القانة صوفاي ابنه ونحث ابنه
27واليآب ابنه ويروحام ابنه والقانة ابنه.
28وابنا صموئيل البكر وشني ثم ابيا.
29بنو مراري محلي ولبني ابنه وشمعي ابنه وعزّة ابنه
30وشمعي ابنه وحجيا ابنه وعسايا ابنه
31وهؤلاء هم الذين اقامهم داود على يد الغناء في بيت الرب بعدما استقرّ التابوت.
32وكانوا يخدمون امام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء الى ان بنى سليمان بيت الرب في اورشليم فقاموا على خدمتهم حسب ترتيبهم.
33وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم. من بني القهاتيين هيمان المغني ابن يوئيل ابن صموئيل
34بن القانة بن يروحام بن ايليئيل بن توح
35بن صوف بن القانة بن محث بن عماساي
36بن القانة بن يوئيل بن عزريا بن صفنيا
37بن تحث بن اسّير بن ابياساف بن قورح
38بن يصهار بن قهات بن لاوي بن اسرائيل.
39واخوه آساف الواقف عن يمينه آساف بن برخيا بن شمعي
40بن ميخائيل بن بعسيا بن ملكيا
41بن اثناي بن زارح بن عدايا
42بن ايثان بن زمّة بن شمعي
43بن يحث بن جرشوم بن لاوي.
44وبنو مراري اخوتهم عن اليسار ايثان بن قيشي بن عبدي بن ملّوخ
45بن حشبيا بن امصيا بن حلقيا
46بن امصي بن باني بن شامر
47ابن محلي بن موشي بن مراري بن لاوي.
48واخوتهم اللاويون مقامون لكل خدمة مسكن بيت الله.
49واما هرون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور مع كل عمل قدس الاقداس وللتكفير عن اسرائيل حسب كل ما امر به موسى عبد الله
50وهؤلاء بنو هرون. العازر ابنه وفينحاس ابنه وابيشوع ابنه
51وبقّي ابنه وعزّي ابنه وزرحيا ابنه
52ومرايوث ابنه وامريا ابنه واخيطوب ابنه
53وصادوق ابنه واخيمعص ابنه.
54وهذه مساكنهم مع ضياعهم وتخومهم لبني هرون لعشيرة القهاتيين لانه لهم كانت القرعة.
55واعطوهم حبرون في ارض يهوذا ومسارحها حواليها.
56واما حقل المدينة وديارها فاعطوها لكالب بن يفنة.
57واعطوا لبني هرون مدن الملجإ حبرون ولبنة ومسارحها ويتّير واشتموع ومسارحها
58وحيلين ومسارحها ودبير ومسارحها
59وعاشان ومسارحها وبيتشمس ومسارحها.
60ومن سبط بنيامين جبع ومسارحها وعلمث ومسارحها وعناثوث ومسارحها. جميع مدنهم ثلاث عشرة مدينة حسب عشائرهم.
61ولبني قهات الباقين من عشيرة السبط من نصف السبط نصف منسّى بالقرعة عشر مدن
62ولبني جرشوم حسب عشائرهم من سبط يساكر ومن سبط اشير ومن سبط نفتالي ومن سبط منسّى في باشان ثلاث عشرة مدينة.
63لبني مراري حسب عشائرهم من سبط رأوبين ومن سبط جاد ومن سبط زبولون بالقرعة اثنتا عشرة مدينة.
64فاعطى بنو اسرائيل اللاويين المدن ومسارحها.
65واعطوا بالقرعة من سبط يهوذا ومن سبط بني شمعون ومن سبط بني بنيامين هذه المدن التي سموها باسماء.
66وبعض عشائر بني قهات كانت مدن تخمهم من سبط افرايم.
67واعطوهم مدن الملجإ شكيم ومسارحها في جبل افرايم وجازر ومسارحها
68ويقمعام ومسارحها وبيت حورون ومسارحها
69وأيّلون ومسارحها وجتّ رمّون ومسارحها.
70ومن نصف سبط منسّى عانير ومسارحها وبلعام ومسارحها لعشيرة بني قهات الباقين.
71لبني جرشوم من نصف سبط منسّى جولان في باشان ومسارحها وعشتاروث ومسارحها
72ومن سبط يساكر قادش ومسارحها ودبرة ومسارحها
73وراموت ومسارحها وعانيم ومسارحها.
74ومن سبط اشير مشآل ومسارحها وعبدون ومسارحها
75وحقوق ومسارحها ورحوب ومسارحها.
76ومن سبط نفتالي قادش في الجليل ومسارحها وحمون ومسارحها وقريتايم ومسارحها.
77لبني مراري الباقين من سبط زبولون رمّونو ومسارحها وتابور ومسارحها.
78وفي عبر اردن اريحا شرقي الاردن من سبط رأوبين باصر في البرية ومسارحها ويهصة ومسارحها
79وقديموت ومسارحها وميفعة ومسارحها.
80ومن سبط جاد راموت في جلعاد ومسارحها ومحنايم ومسارحها
81وحشبون ومسارحها ويعزير ومسارحها
HomeMenu