Samaritan's Purse

PSALTAREN 101

1 En Psalm Davids. Om nåd och rätt vill jag sjunga; och dig, Herre, lofsäga.
2 Jag handlar försigteliga och redeliga med dem som mig tillhöra, och vandrar troliga i mitt hus.
3 Jag tager mig ingen ond sak före; jag hatar öfverträdaren, och låter honom icke när mig blifva.
4 Ett vrångt hjerta måste vika ifrå mig; den onda lider jag icke.
5 Den sin nästa hemliga baktalar, honom förgör jag; den der storlåtig är och högt sinne hafver, honom lider jag icke.
6 Mine ögon se efter de trogna i landena, att de måga när mig bo; och hafver gerna fromma tjenare.
7 Falskt folk håller jag icke i mitt hus; ljugare trifvas icke när mig.
8 Bittida förgör jag alla ogudaktiga i landena, att jag må utrota alla ogerningsmän utu Herrans stad.