Riverview Church

PSALTAREN 113

1 Halleluja. Lofver, I Herrans tjenare, lofver Herrans Namn.
2 Lofvadt vare Herrans Namn, ifrå nu och i evighet.
3 Ifrå solenes uppgång, allt intill nedergången, vare Herrans Namn lofvadt.
4 Herren är hög öfver alla Hedningar; hans ära går så vidt som himmelen är.
5 Hvilken är såsom Herren vår Gud, den sig så högt satt hafver?
6 Och ser uppå det nedriga, i himmelen och på jordene;
7 Den som den ringa upprättar utu stoftet, och upplyfter den fattiga utu träcken;
8 Att han skall sätta honom bredovid Förstar, vid hans folks Förstar;
9 Den der låter den ofruktsamma bo i huset, att hon en glad barnamoder varder! Halleluja.